Palīdzības telefoni:


Bērnu uzticības tālrunis
(līdz 25. g.) anonīmi, bezmaksas
80009000 - Lattelecom (visu diennakti)
28809000 - TELE2, Zelta Zivtiņa (9.00-23.00)
1860 - BITE, TOXIC (9.00-23.00)

Bērnu un pusaudžu
uzticības tālrunis
80006008, 116111
bezmaksas, zvanot gan no fiksētā,
gan no mobilā tālruņa,
ik dienas 8.00-23.00,
konsultē psihologi

Krīžu centrs SKALBES
67222922
Psiholoģiskā palīdzība
krīzes situācijās
(visu diennakti)

„Glābiet bērnus!” uzticības tālrunis
67315307 (16.00-22.00)

Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra uzticības tālrunis
67334441 (visu diennakti)

Kristīgais uzticības tālrunis
67460106 (19.00-7.00)

HIV/AIDS uzticības tālrunis
67543777 (visu diennakti)

Rīgas Atkarības profilakses centra uzticības tālrunis
67037333 (8.00-23.00)

Anonīmo Alkoholiķu (AA) sadraudzības uzticības tālrunis
67333523 (visu diennakti)

Uzticības tālrunis homoseksuāli orientētiem civēkiem
ceturtdienās (no 17.00 - 19.00) 20228843

Individuālpsihologa konsultanta izglītiba

Uzņemšanas noteikumi:

Izglītības programma ir atvērta diplomētiem psihologiem vai psiholoģijas studentiem.

 

Apmācības ilgums:

Piedāvātā apmācību programma ir apgūstama 3 gadu laikā un tā ir sadalīta 2 sekojošās daļās:

● Pirmo četru semestru laikā programma sastāv no pamatkomponentiem, kurus studentiem obligāti jāapmeklē.

● sekojošais trešais gads sniedz dažādas padziļinātas nodarbības un lekcijas, kuras studenti var izvēlēties paši, atkarībā no viņu nākotnes specializācijas.

 

Izglītības moduļi

Programmu veido lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, intervīzijas grupas, individuālās un grupu supervīzijas

 

Diploma pakāpe

Mērķis

Diploms, kas akreditēts Lielbritānijas Adlera Biedrībā (A.S.I.I.P.}apliecina beidzēja profesionālo kvalifikāciju kā IP konsultantam un apstiprina sekojošo:

● students ir apguvis un pierādījis viņa zināšanas prasmes un IP principu pielietojumu saskaņā ar Latvijas psihologu biedrības ētiku.

  students piekrīt attīstīties personīgi un profesionāli.

● diploms kalpo kā priekšnoteikums, lai persona būtu kvalificēts IP konsultants.

 

Diploma kritēriji.

  1. studentam ir jābūt apguvušam 600 stundu IP teorijas, prasmju un personīgās attīstības apmācībā, ko apstiprina LIA apmācību komiteja.
  2. viņam jābūt pabeigušam vismaz 100 stundu klientu konsultācijas formālā uzraudzībā vismaz 1 supervīzija mēnesī, ietverot vismaz 6 klientus.
  3. viņam jābūt iesniegušam 2 konsultēšanas gadījumu aprakstus atbilstoši ASIIP prasībām.
  4. viņam jābūt iesniegušam sava personīgā dzīves stila analīzi.
  5. viņam jābūt saņēmušam vismaz 40 stundu personīgo konsultāciju pilna apmācības kursa laikā.
  6. jābūt iesniegtam teorētiskajam darbam, kas attiecas uz IP vai IP konsultēšanu (vismaz 20 lappušu garumā}.

 

 

Apmācības izmaksas.

● Ja students izvēlas maksāt par vienu gadu, tad aptuvenās apmācību izmaksas būs 630Ls gadā (70Ls mēnesī}

  ja students izvēlas maksāt par mēnesi, tad izmaksas būs 85Ls mēnesī.

 

Kontaktinformācija:

Tālrunis 26540685 (Ineta Lazdāne},

liasociacija@inbox.lv

www.individualpsihologija.lv


Lejuplādēt iestāšanās iesniegumu.
Kad būsiet to aizpildījis, sūtiet uz e-pastu liasociacija@inbox.lv.